STUDENEC

 

Vianoce 2022

Idú traja králi

Kto z vás

Kubo počuješ

My tri krále

Počuli sme pastierov

Počúvajte

Vstávajte

V diaľke kde hmla